Facebook
czwartek, 09 lipca 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Aktywni seniorzy wyjechali na Pojezierze Wałeckie

  Od lipca trwa kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek 100 seniorów zwiedzało wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. udali się na spektakl teatralny.

  relacja
 • Ułatwienia dla kierowców i pieszych

  Przebudowana została ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace prowadzono od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Teraz kierowcom i pieszym jest łatwiej.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja

Wydłużony został termin naboru wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest do 15 maja 2020 r. O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Stare Czarnowo posiadający na swoich posesjach azbestowe pokrycia dachowe (eternit) lub wyroby azbestowe.

 

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naborem wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST 2020, Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór wniosków od mieszkańców w celu określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Termin składania wniosków: do 15 maja 2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Stare Czarnowo, posiadający na swoich posesjach azbestowe pokrycia dachowe (eternit) lub wyroby azbestowe, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z:

 1. demontażem pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
 2. transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 3. unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. 

Demontażu lub odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Stare Czarnowo w trybie zapytania ofertowego.

Wniosek powinni podpisać wszyscy właściciele nieruchomości.

Uwaga!

Mieszkańcy zamierzający zutylizować azbest znajdujący się na dachu, powinni uzupełnić wniosek o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na wymianie pokrycia dachu. Właściciel nieruchomości przedkłada powyższe zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Druk wniosku LINK.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Stare Czarnowo można uzyskać pod nr tel. 91 485 70 39, 91 485 70 20.


Załącznik:

 1. Wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Stare Czarnowo.

 

 

 • Spis rolny 2020
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia