Facebook
wtorek, 26 marca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

  relacja
 • ​​​​​​​Święto plonów w Kołbaczu

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki.

  relacja

Rozpoczął się drugi nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019. Oferty należy składać w terminie do 5 kwietnia 2019 r.

 

 

Konkurs obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

 1. podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
 2. wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej gminny w zakresie rozwoju kultury,
 3. promocje gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
 4. wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy,
 5. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy,
 6. organizacje i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 7 500 zł.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Przy ubieganiu się o dotację oferent musi posiadać minimum 2% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki finansowe z innych źródeł.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do dofinansowania więcej niż jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 3. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 4. działalność gospodarczą i polityczną,
 5. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 15 marca 2019 r.
 2. Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia