Facebook
poniedzialek, 19 lutego 2018 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Świetlica w Kartnie otwarta

  Dla wielu była marzeniem. Teraz służyć będzie mieszkańcom. Nowa wiejska świetlica - bo o niej mowa - powstała w Kartnie. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w sobotę, 27 stycznia 2018 roku.

  relacja
 • Tu powstanie nowa świetlica

  Gmina nie zwalnia tempa z inwestycjami. W tym roku w miejsce starej, rozpadającej się świetlicy w Dębinie, powstanie nowy obiekt. Z kolei świetlica w Kołbaczu doczeka się przebudowy.

  relacja
 • Przebudowano drogę w Żelewie

  Nowe pół kilometra infrastruktury transportowej cieszy mieszkańców Żelewa. Chodzi o przebudowaną drogę gminną. Prace zakończono na początku grudnia 2017 roku.

  relacja
 • ​​​​​​​Od ozdobnych krzewów po wino

  Powiat gryfiński coraz bardziej winem stoi. Po założeniu winiarskiego biznesu przez rodzinę Turnau w Baniewicach, z produkcją szlachetnego trunku planuje ruszyć Mirosław Grabowski z Binowa.

  relacja
 • Pięknych jubileuszy ciąg dalszy

  Kolejnych pięć pięknych jubileuszy miało miejsce w gminie Stare Czarnowo. Cztery pary z 50- oraz jedna z ponad 60-letnim małżeńskim stażem odebrały prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja

Za prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Stare Czarnowo odpowiedzialny jest Związek Gmin Dolnej Odry, którego członkiem od roku 2013 jest Gmina Stare Czarnowo.

 

 

Jak segregować odpady?

Przedstawiamy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób należy segregować odpady.


Deklaracje

Aby odpady były odprowadzane z naszej nieruchomości niezbędne jest złożenie odpowiedniej deklaracji do ZGDO. Podajemy w niej liczbę mieszkańców, a także sposób gromadzenia odpadów (selektywny, zmieszany). Cena za gromadzenie odpadów selektywnie to 15 zł, natomiast w sposób zmieszany 21 zł.

Pojemniki opróżniane są zgodnie z harmonogramem przez firmę ATF. W każdej chwili można zmienić deklarację, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, np. jeśli uległ zmianie sposób gromadzenia odpadów, albo zmieniła się liczba mieszkańców.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Jak płacić za odpady?

Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.

Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez ZGDO w wysokości określonej w deklaracji. Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też ZGDO nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych. Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc do 15 dnia danego miesiąca. Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. ZGDO nie prowadzi punktu kasowego.

Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki. W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.


Kiedy będą odbierane odpady komunalne


Kiedy będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości o utrudnionym dostępie


Kiedy będą odbierane odpady wielkogabarytowe

Dwa razy w roku wywożone są tzw. odpady wielkogabarytowe. Dzięki temu można pozbyć się starych mebli, łóżek, odpadów, które nie nadają się do umieszczenia w zwykłym pojemniku na odpady.

Odpady wielkogabarytowe - to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

UWAGA! W czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,
 • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 • wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
 • części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Informacja:

Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna
tel. (91) 46 15 088
e-mail: biuro@zgdo.eu
www.zgdo.eu