Facebook
sobota, 19 sierpnia 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Program Święta Plonów 2017

  Zapraszamy na Święto Plonów do Starego Czarnowa. W tym roku dożynki gminne odbędą się przy kompleksie boisk orlik przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie w dniu 26 sierpnia (sobota) 2017 roku.

  relacja
 • Mleczne święto zawitało do Glinnej

  Glinna stała się po raz drugi mleczną stolicą Pomorza Zachodniego. - Myślę, że każdy, kto wybrał się na nasze święto nie żałował - mówiła o wydarzeniu wójt Gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Remont ulicy Słonecznej

  Blisko 700-metrowy odcinek ulicy Słonecznej w Starym Czarnowie idzie do remontu. Roboty budowlane wykona spółka Eurovia Polska, z którą umowę w piątek, 19 maja 2017 roku, podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Świetlica w Kartnie w tym roku

  Jeszcze w tym roku w gminie Stare Czarnowo przybędzie kolejna świetlica. Z nowej infrastruktury skorzystają mieszkańcy Kartna. Rozpoczęcie prac budowalnych umożliwia umowa, którą podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja

Za prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Stare Czarnowo odpowiedzialny jest Związek Gmin Dolnej Odry, którego członkiem od roku 2013 jest Gmina Stare Czarnowo.

 

 

Jak segregować odpady?

Przedstawiamy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób należy segregować odpady.


Deklaracje

Aby odpady były odprowadzane z naszej nieruchomości niezbędne jest złożenie odpowiedniej deklaracji do ZGDO. Podajemy w niej liczbę mieszkańców, a także sposób gromadzenia odpadów (selektywny, zmieszany). Cena za gromadzenie odpadów selektywnie to 13 zł, natomiast w sposób zmieszany 19 zł.

Od 1 października 2017 r. stawki wynosić będą 15 zł (za odpady segregowane) i 21 zł (za odpady zmieszane).

Pojemniki opróżniane są zgodnie z harmonogramem przez firmę EKO-FIUK. W każdej chwili można zmienić deklarację, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, np. jeśli uległ zmianie sposób gromadzenia odpadów, albo zmieniła się liczba mieszkańców.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Jak płacić za odpady?

Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.

Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez ZGDO w wysokości określonej w deklaracji. Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też ZGDO nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych. Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc do 15 dnia danego miesiąca. Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. ZGDO nie prowadzi punktu kasowego.

Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki. W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.


Kiedy będą odbierane odpady komunalne


Kiedy będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości o utrudnionym dostępie


Kiedy będą odbierane odpady wielkogabarytowe

Dwa razy w roku wywożone są tzw. odpady wielkogabarytowe. Dzięki temu można pozbyć się starych mebli, łóżek, odpadów, które nie nadają się do umieszczenia w zwykłym pojemniku na odpady.


Informacja:

Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna
tel. (91) 46 15 088
e-mail: biuro@zgdo.eu
www.zgdo.eu